Datum

Enquête behoefteonderzoek mantelzorgers

Inhoud

Wat zijn de wensen en behoeften van mantelzorgers in Geldrop-Mierlo?

ga naar de enquête

In samenwerking met gemeente Geldrop-Mierlo voert de welzijnsorganisatie LEVgroep in Geldrop-Mierlo een behoefteonderzoek uit onder mantelzorgers.
Mantelzorgers zorgen langdurig en vaak onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

Verwacht wordt dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen. Ouderen met complexe gezondheidsproblemen wonen langer thuis en het aantal mantelzorgers neemt af. Met de toenemende druk op de mantelzorgers stijgt ook de kans op overbelasting. Goede ondersteuning vinden wij erg belangrijk en daarom willen wij aan mantelzorgers vragen om mee te doen aan dit behoefteonderzoek.

Wij nodigen graag alle mantelzorgers van harte uit om deel te nemen aan een enquête om hun wensen en behoeften met ons te delen. Het doel hiervan is om beter inzicht te krijgen wat mantelzorgers willen en nodig hebben. Samen met andere organisaties kunnen we hiernaar kijken en tot verandering komen.

Geregistreerde mantelzorgers krijgen de enquête thuis gestuurd. Alle andere mantelzorgers nodigen we uit om de enquête online in te vullen. Je kunt deze enquête tot uiterlijk 10 maart 2023 online invullen of scan de QR-code op de flyers en publicaties.

klik hier voor de enquête

Wil jij op de hoogte blijven van ontwikkelingen of je inschrijven als mantelzorger, neem dan contact op per mail via cmdtoegang@geldrop-mierlo.nl of bel naar 040 289 38 99.

GM flyer enquete behoefteonderzoek