Mantelzorgwaardering Geldrop-Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo  verstrekt jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Zij waardeert de inzet voor de medemens enorm en stelt daar een attentie tegenover. Je komt in aanmerking voor de waardering als je ingeschreven staat bij het Informatiepunt Mantelzorg in Geldrop-Mierlo. Dit geldt ook voor de Jonge Mantelzorgers,


Ben je mantelzorger?

Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan iemand uit uw directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind, maar ook een ander familielid, vriend of kennis zijn.

Ben je jonge mantelzorger?

Je bent jonge mantelzorger als je tussen de 8 en 25 jaar bent en zorgt voor een familielid. Dit kan bijvoorbeeld een broer of zus  zijn met autisme, ADHD, met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of bijvoorbeeld een van je ouders die chronisch ziek is of hersenletsel heeft.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Je kunt de waardering aanvragen als je dit jaar gedurende meer dan drie maanden en voor minimaal acht uren per week (mantel)zorg hebt verleend.  Jonge mantelzorgers vanaf 8 jaar kunnen zich ook inschrijven. 
Aanvragen kan vanaf 1 september 2024.

Overige voorwaarden zijn:

  • degene aan wie de zorg wordt verleend (de zorgvrager) woont in gemeente Geldrop-Mierlo
  • per zorgvrager kan één mantelzorgwaardering aangevraagd worden
  • iedere mantelzorger kan maximaal één waardering ontvangen
  • de mantelzorger mag buiten de gemeente Geldrop-Mierlo wonen
  • De mantelzorger staat ingeschreven als mantelzorger bij het Informatiepunt Mantelzorg Geldrop-Mierlo. Indien je nog niet geregistreerd bent ga je bij het aanvragen van de waardering akkoord met registratie.